کاربر webodemoadmin

عضوی برای: 1 سال (از فروردین 17, 2020)
نوع کاربری: مدیر کل سایت
امتیازات اضافی: دسته بندی مجدد هر سوال
در حال ویرایش هر سؤالی
در حال ویرایش هر پاسخی
در حال ویرایش هر نظر
در حال ویرایش پست ها بیصدا
بستن هر سؤالی
نتخاب پاسخ برای هر سوال
مشاهده IP های پست های ناشناس
مشاهده افرادی که پست های امتیاز داده یا پرچم گذاری کرده اند
تأیید یا رد کردن پست ها
مخفی کردن یا نشان دادن هر پستی
پاک کردن پست های پنهان
مشاهده جدیدترین صفحه کاربران
مشاهده صفحه مخصوص کاربران
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:
شماره تماس:

فعالیت توسط webodemoadmin

امتیاز: 680 نشانه (رتبه بندی #1)
عنوان: کاربر عادی
سوال ها: 19 (2 انتخاب بعنوان برترین پاسخ)
پاسخ ها: 3
نظرات: 0
امتیازدهی در: 0 سوال , 0 پاسخ
پایان یافته: 0 امتیاز مثبت, 0 امتیاز منفی
دریافتی: 2 امتیاز مثبت, 0 امتیاز منفی
...