0 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (660 نشانه )

معیارهای متفاوتی برای تقسیم‌بندی معادن کوچک وجود دارد که فراگیرترین معیار در این زمینه میزان ماده معدنی و همچنین میزان تولید معدن است. معمولاً معادنی که مقدار ذخیره آن‌ها کمتر از یک میلیون تن باشد و بتوان به‌صورت ماهانه حداقل سه تن ماده معدنی از آن‌ها استخراج کرد، معادن کوچک هستند

خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...