0 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (660 نشانه )
اعضاء خانه معدن ایران در سه گروه دسته بندی می شوند.
اعضاء اصلی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده، صادر کننده و صنعتگر معدنی کشور، با تقاضای قبلی و تصویب هیئت مدیره می توانند پذیرفته شوند.
اعضاء وابسته: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکلهای صنفی و تخصصی مرتبط با معدن و صنایع معدنی می توانند به عضویت وابسته خانه معدن پذیرفته شوند.
اعضاء افتخاری: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیتها و تحقیقات آنها در جهت تحقق اهداف خانه معدن باشد، می توانند به عضویت افتخاری خانه معدن درآیند.
مدارک لازم جهت عضویت در خانه معدن ایران:
تکمیل فرم درخواست عضویت ( در صورتیکه متقاضی دارای شخصیت حقوقی باشد، لازم است مشخصات نماینده شخص حقوقی در فرم تکمیل گردد.)
فتوکپی شناسنامه دارنده کارت
یک قطعه عکس 4×3 دارنده کارت
فتوکپی فیش پرداختی به حساب شماره 0134008881 به مبلغ 5.000.000 تومان، بانک تجارت شعبه میدان فردوسی  کد 157  بنام خانه معدن ایران.
خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...