0 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (660 نشانه )

دارا بودن مدرک تحصیلی در یکی از گرایشات معدن ، همچنین یک سری رشته هایی که مرتبط با سازمان نظام مهندسی معدن می باشند هم می توانند جهت عضویت اقدام کنند، رشته های مرتبط: مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، صنایع گرایش ایمنی، شیمی ، مواد، محیط زیست و ژئوفیزیک با پایه ارشد

خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...