0 امتیاز
توسط کاربر عادی (120 نشانه )
نمایش دوباره توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (240 نشانه )
سلام.وقتی شما پروانه تون از سازمان صمت صادر شده برای تمدید آن هم باید به سازمان صمت مراجعه کنین
خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...