0 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
در جهان در حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است
خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...