+1 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )
نمایش دوباره توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (240 نشانه )
سلام.در ایران 68نوع ماده معدنی شناسایی شده است که متاسفانه فقط شناسیایی شده ولی همه استخراج نمیشود
خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...