0 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (660 نشانه )

گلنکور

ریوتینتو

بی‌اچ‌پی‌بیلتون

واله‌اس.اِی

مس جیانگشی

انرژی شینهوآی چین

آنگلوامریکن

فری‌پورت مَک‌موران

(شرکت ملی مس شیلی(کودلکو

گروه معدنی زیجین

خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...