0 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط کاربر عادی (660 نشانه )

بله برای تمامی مراحل راه اندازی معدن اعم از اکتشاف، بهره برداری و فراوری علاوه بر صدور بیمه نامه در آن بخش، شما حتی می توانید تسهیلات نیز برای هر بخش دریافت کنید

خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

22 پاسخ

0 نظرات

797 کاربران

...