0 امتیاز
توسط کاربر عادی (680 نشانه )

لطفا برای پاسخ به این سؤال وارد شوید یا ثبت نام کنید .

خوش آمدید به الو معدن ، جایی که می توانید سؤال کنید و از سایر اعضای جامعه پاسخ دریافت کنید.

21 سوال

8 پاسخ

0 نظرات

783 کاربران

...